Estexgoup pakub teenuseid hüdrokraanadega madeautodel. Masinad on suutelised läbima pikki vahemaid ka väljaspool Eesti Vabariiki. Lisaks transporditeenusele on suutelised masinad ka objektitöödel kraanateenust osutama.